ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


„Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/10_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/10_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 24. maijs, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I001) atbalsta pasākumu īstenošanai

Paredzamais līguma izpildes termiņš – No līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim

 
 

 

 

Līgums

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts: Agnese.Rone@nva.gov.lv