ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis septembrī Latvijā samazinājies līdz 6,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2006.gada septembra beigās bija 6,8% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar 2006.gada augustu, samazinājies par 0,1 procenta punktu. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2006.gada septembra sākumā bija 73056, septembra beigās – 71704 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1352 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), septembrī bija 6,2%.

2006.gada septembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 8046 personām, tas ir par 154 personu vairāk nekā 2006.gada augustā.

Pastāvīgā darbā septembrī iekārtojās 4813 bezdarbnieki, no tiem 929 ilgstošie bezdarbnieki. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2006.g. septembrī tika iesaistīti 14799 bezdarbnieki.

2006.gada septembrī NVA filiālēs darba devēji pieteica 8078 brīvās darba vietas.
Septembrī bezdarba līmenis samazinājies 27, palicis nemainīgs 3 un pieaudzis 3 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis septembrī reģistrēts: Rīgas rajonā - 4,8%, Saldus rajonā – 5,0%, Ogres rajonā – 5,1%, Tukuma rajonā – 5,2%, Cēsu rajonā – 5,6%, Jelgavas rajonā – 5,7%, Limbažu rajonā – 5,7%, Bauskas rajonā – 5,8%, Valmieras rajonā – 5,9%, Talsu rajonā – 5,9%, Ventspils rajonā – 6,9 %, Liepājas rajonā – 7,7%, Alūksnes rajonā – 8,0%, Aizkraukles rajonā – 8,0%, Gulbenes rajonā – 8,0%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis septembrī bija Rīgā 3,9%, Jelgavā – 5,1%, Jūrmalā - 5,8%, Ventspilī – 5,9%, Daugavpilī – 6,8%, Liepājā – 6,8%. Septembrī bezdarba līmenis Rēzeknē bija 10,6%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: septembrī Ludzas rajonā tas bija 25,9%, Rēzeknes rajonā – 24,3%, Krāslavas rajonā – 19,2%, Balvu rajonā – 18,6%, Preiļu rajonā – 18,3%, Daugavpils rajonā - 14,3%.