ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
15.11.2019


Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS


ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākums

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 

 

Pasākuma mērķis: sniegt atbalstu jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa:

• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) kā bezdarbnieks;

• atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts Pasākums;

• izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas sistēmā;

• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;

• atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

 

Iesaistes ilgums Pasākumā - līdz sešiem mēnešiem.

Slēdzot līgumu Aģentūra ar biedrību vai nodibinājumu nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus:
•    noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību Pasākumā;
•    nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.

Pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:

•    jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 5,00 euro par vienu iesaistes dienu;
•    nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.

•    Līgums par jauniešu dalību.

 


   Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē