ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


2016. gada DECEMBRIS

  

Bezdarba rādītāji reģionos un pilsētās 2016. gada decembrī salīdzinājumā ar 2016. gada novembri  

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem  

Ziņojums par bezdarba situāciju Latvijā – 2016. gada decembris