ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


Uzzini visu par mobilitāti darba tirgū!

3.oktobrī Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) un Nodarbinātības valsts aģentūra Rīgā, Stacijas laukumā organizē Eiropas mobilitātes busiņa pieturu, kuras mērķis ir veicināt mobilitāti un paaugstināt iedzīvotāju izpratni par mobilitātes radītajām priekšrocībām.

Mobilitātes busiņš ir transporta līdzeklis-stends, kas brauc cauri deviņām Eiropas Savienības (ES) valstīm (Francija, Vācija, Somija, Latvija, Polija, Ungārija, Čehija, Itālija, Beļģija), katrā pieturot un sniedzot interesentiem pamatinformāciju par darba tirgus mobilitāti Eiropā.

Laikā no plkst.13:00 līdz 18:00 Stacijas laukumā tiks izvietotas arī Profesionālās izglītības attīstības aģentūras, ES informācijas aģentūras, Akadēmiskā izglītības centra, Starptautiskās Migrācijas organizācijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, EURES Malta, EURES Norvēģija un Kluba „Māja” informatīvās teltis, kurās būs iespējams saņemt vispusīgu informāciju par darbaspēka mobilitāti Eiropas un Latvijas mērogā.

Pulksten 17:00 visi dalībnieki un interesenti ir aicināti noskatīties Mārtiņa Freimaņa un Kārļa Anitena mūzikla „Autoplanēta” koncertuzvedumu ar Intara Busuļa, Mārtiņa Freimaņa, Laura Reinika, Arta Robežnieka, Karīnas Tatarinovas, Ances Krauzes un citu mākslinieku piedalīšanos.

Darbaspēka mobilitāte veicina ekonomisko un sociālo izaugsmi, augstu nodarbinātības līmeni, kā arī līdzsvarotu un noturīgu attīstību. Tā ļauj Eiropas tautsaimniecībai, darba devējiem un darbaspēkam vieglāk un efektīvāk pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un dod impulsu izmaiņām konkurējošā pasaules tautsaimniecībā. Lielāka mobilitātes pakāpe starp dalībvalstīm veicinās arī ciešāku ES politisko integrāciju.

2006. gadu Eiropas Komisija ir pasludinājusi par Eiropas strādājošo mobilitātes gadu, kura laikā vēlas sasniegt noteiktus mērķus:
  • palielināt informētību par:
    • strādājošo tiesībām brīvi pārvietoties pa ES dalībvalstīm,
    • pastāvošajām ģeogrāfiskajās un darba mobilitātes iespējām un pakalpojumiem to atbalstam,
    • šķēršļiem, ar ko nākas saskarties tiem strādniekiem, kas darba meklēšanas nolūkā pārvietojas ES dalībvalstu robežās, un par nepieciešamību pēc atbalsta dienestu sniegtas palīdzības;
  • veicināt labās prakses pieredzes apmaiņu starp attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši starp valsts institūcijām, sociālajiem partneriem un privāto sektoru;
  • veicināt padziļinātu ģeogrāfiskās un profesionālās mobilitātes mēroga un rakstura izpēti ES.

Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls ir izveidots 1993. gadā un tā misija ir nodrošināt brīvu darbaspēka kustību Eiropas valstīs. EURES sniedz darba meklētājiem informāciju un padomus par nodarbinātības iespējām, darba un sadzīves apstākļiem Eiropas Savienības valstīs, palīdz darba devējiem atrast piemērotāko darbinieku, nodrošina ar informāciju un padomiem darba meklētājus un darba devējus pierobežu reģionos.

Sīkāka informācija:
Indra Soika, pasākuma koordinatore,
tālr. 7804032; 26455823

Guntra Zariņa, NVA Starptautiskā departamenta direktore,
tālr. 7504860, 29213714