ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.01.2020


“Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/48)

Nodarbinātības valsts aģentūra

uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

“Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/48

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 28.novembris, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Ekspertu pakalpojumi bezdarbnieku iesniegto biznesa plānu izvērtēšanai un NVA atbalstīto biznesa plānu īstenošanas uzraudzībai aktīvā nodarbinātības pasākumā ,,Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” (nolikuma 1.pielikums).
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 45 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža


 

 

Saistošie dokumenti:

 

      


 

Kontaktpersona – Dzintra Busenberga,
e-pasts:
Dzintra.Busenberga@nva.gov.lv