ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.01.2020


„Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/49)

Nodarbinātības valsts aģentūra

uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

„Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/49

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 19.decembris, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros  (nolikuma 1.pielikums).
Paredzamais līguma izpildes termiņš –  32 mēnešus no līguma noslēgšanas  brīža

 

 

Saistošie dokumenti:

 

      


 

Kontaktpersona – Dzintra Busenberga,
e-pasts:
Dzintra.Busenberga@nva.gov.lv