ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


Notikusi NVA Konsultatīvās padomes sēde

19.septembrī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) notika NVA Konsultatīvās padomes sēde. Tajā tika ziņots par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) nacionālo darbības plānu 2005/2006.gados, darba izsaukumu ārzemniekiem apstiprināšanu NVA filiālēs, kā arī tika sniegta informācija par NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrēto brīvo darba vietu kvalitatīvajiem rādītājiem.

EURES uzdevums ir veicināt darbaspēka kustību un līdzsvarot tā pieprasījumu un piedāvājumu Eiropas ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības valstis un Norvēģija, Lihtenšteina, Islande) valstu un Šveices darba tirgū. Kā Konsultatīvās padomes sēdē informēja NVA Starptautiskā departamenta direktore Guntra Zariņa, Latvijas gala ziņojums par pagājušo gadu apstiprināts Eiropas Komisijā un ir atzīts par labu un ir atbilstošs vadlīnijām. Šogad uzmanība ir veltīta pierobežu partnerībai un darbaspēka Mobilitātes gada pasākumiem, kuru ietvaros Latvijā 29.septembrī tiks organizēta publiska diskusija „Kas strādās Latvijā?”. 29. un 30.septembrī vienlaicīgi visā Eiropā notiks mobilitātes gadam veltīti pasākumi, kuriem Eiropas Komisija devusi vienotu nosaukumu „Job Fair” (darba tirgus).

NVA Starptautisko attiecību departamenta speciāliste Ilze Haberlinga informēja par darba izsaukumu apstiprināšanas kārtību ārzemniekiem un darba atļauju saņemšanas shēmu Latvijā, norādot, ka pašlaik nav jūtami palielinājusies viesstrādnieku uzaicināšana no trešajām valstīm. 2006.gada 1.pusgadā NVA apstiprinājusi 330 darba izsaukumus, visvairāk viesstrādnieku ir no Ukrainas, seko Krievija, Uzbekistāna, Indija un Moldova.

NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītājas vietniece Daina Odīte informēja par darba devēju Rīgā pieteikto vakanču izvērtēšanas rezultātiem. Izvērtējot 2196 darba devēju pieteiktās vakances, 29% Rīgā piedāvā atalgojumu līdz 200 Ls pirms nodokļu nomaksas, 34% darba devēju piedāvā algas no 201 līdz 300 Ls, 16% - no 301 līdz 400 Ls, 6% - no 401 līdz 500 Ls un 5% - virs 500 Ls. Salīdzinājumam - dati no 2006.g. februārī un martā veiktā pētījuma par bezdarbnieka sociālpsiholoģisko portretu: līdz 200 Ls atalgojumu vēlas saņemt tikai 9% Rīgas bezdarbnieku, no 201 līdz 300 Ls – 20%, no 301 līdz 400 – 33% un virs 400 Ls – 38% bezdarbnieku.

Atgādinām, ka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem jūlijā iztikas minimums Latvijā bija 118,27 Ls. Lai „uz rokas” saņemtu tikai iztikas minimuma summu, algai pirms nodokļu nomaksas jābūt 161,57 Ls, tātad 29% Rīgas darba devēju piedāvā atalgojumu zemāku vai tikai nedaudz lielāku par valstī noteiktu iztikas minimumu.

Ņemot vērā to, ka 42% vakanču tiek piedāvāts nakts darbs vai maiņu darbs, bet 24% darba vietās jāstrādā smags fizisks darbs, piedāvātais atalgojums uzskatāms par zemu, un nav pārsteigums, ka šīs vakances ir ilgstoši brīvas vai arī ir liela kadru mainība. Lielākā daļa izvērtēto vakanču piedāvā darbu pārdevējiem, dažāda veida strādniekiem celtniecībā (apmetējs, betonētājs, mūrnieks u.c.) un sabiedriskajā ēdināšanā (pavārs, bārmenis, konditors u.c.)

NVA Konsultatīvā padome ir informatīva un koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras uzdevumi ir analizēt NVA darbības rezultātus un sniegt labklājības ministram un NVA direktoram ieteikumus darbības uzlabošanai; veicināt sadarbību ar institūcijām, kuru darbība ir saistīta ar NVA stratēģijas īstenošanu un citi.

Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 7021744; 9466755;

Iveta.Daine@nva.lv