ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.11.2019


Paziņojumi par NVA izsludinātajiem iepirkumiem

Vēršam uzmanību, ka 2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, un turpmāk visa informācija par Nodarbinātības valsts aģentūras iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

 

Papildus informācija par pircēja profilu ir pieejama EIS skaidrojumu sadaļā (sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1364 )
un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (sk. https://www.iub.gov.lv/lv/node/882) ”.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā saglabāsies visa informācija par tiem iepirkumiem, kuri ir izsludināti līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

NVA izsludinātie iepirkumi sadaļā:Aktuālie NVA iepirkumi no LVL 3000 - LVL 29 999 (EUR 4000 – EUR 41 999) atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.² panta kārtībai