ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.01.2020


„Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības atklāšanas trauksmes signalizācijas uzturēšana”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/38

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības atklāšanas trauksmes signalizācijas uzturēšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/38

Piedāvājumu iesniegšana – 2016.gada 7.novembris, plkst.10:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības atklāšanas trauksmes signalizācijas uzturēšana saskaņā ar Pasūtītāja objektā esošo tehniskās apsardzes un ugunsgrēka trauksmes atklāšanas iekārtu sarakstu/aprakstu (nolikuma 1.pielikums).
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

 

 

Saistošie dokumenti:

 

      

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.10.2016.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts: Agnese.Rone@nva.gov.lv