ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.02.2020


Veselības pārbaudes ilgstošajiem bezdarbniekiem

 

(ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001)

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros kopš 2016.gada augusta īsteno atbalsta pasākumu “Veselības pārbaudes”.

 

Atbalsta pasākuma mērķis – nodrošināt iespēju ilgstošajiem bezdarbniekiem veikt veselības pārbaudi pie arodslimību ārsta, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Kas var piedalīties?
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un atteikumu nav pamatojuši ar ārsta atzinumu vai invaliditāti.

Pasākumā plānots iesaistīt 3000 mērķa grupas bezdarbniekus.

 

Ilgstošajiem bezdarbniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta šādās ārstniecības iestādēs:

 1. AS “Veselības centra apvienība” (pakalpojums pieejams Daugavpils, Liepājas, Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 2. SIA “Vidzemes slimnīca” (Valmieras, Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Valkas filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 3. SIA “Ludzas medicīnas centrs” (Ludzas filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 4. SIA “Jelgavas poliklīnika” (Jelgavas filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 5. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (Jēkabpils filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 6. SIA “Preiļu slimnīca” (Preiļu, Balvu, Krāslavas, Rēzeknes filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 7. SIA “Jelgavas poliklīnika” (Aizkraukles, Bauskas, Dobeles filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 8. SIA “Talsu veselības centrs” (Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Talsu filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 9. SIA “Dubultu poliklīnika” (Jūrmalas, Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem).

Pasākuma ietvaros ilgstošajiem bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojumus, nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ. Transporta pakalpojums ir pieejams visos Latvijas reģionos - Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas reģionos.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Ar ārstniecības iestādi jāvienojas par apmeklējuma dienu.
 3. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem norīkojums un individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot:
 • personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID karte);
 • norīkojumu.

 

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē