ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.01.2020


„Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā papildināšana ar īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/25_ESF)


Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā papildināšana ar īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/25_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 11.novembrim plkst. 14:00 (precizēts ar IK lēmumu 13.10.2016.)
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 17 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ievērojot tehniskās specifikācijas 6.punktā norādītos nodevumu sagatavošanas un saskaņošanas termiņus (precizēts ar IK 05.10.2016.lēmumu)

 

 

  

 

Saistošie dokumenti:

 

      

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.09.2016.)