ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.01.2020


„Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/29_ESF)

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenšanai”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/29_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 15. augustam plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim

 

 

Saistošie dokumenti:

 

      

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.08.2016.)

 

Kontaktpersona – Dzintra Busenberga, e-pasts: Dzintra.Busenberga@nva.gov.lv