ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.12.2019


„Veselības pārbaudes” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ID Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/9_ESF)


Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Veselības pārbaudes” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ID Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/9_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 10.maijam plkst. 11:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 30.jūnijam

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.05.2016.)

     

Kontaktpersona – Agnese Rone, e-pasts: Agnese.Rone@nva.gov.lv (organizatoriskos jautājumos)
Kontaktpersona –
Esmeralda Atroška, e-pasts: Esmeralda.Atroska@nva.gov.lv (jautājumos, kas kar tehnisko specifikāciju)