ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


„Saimniecības preču iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/6)


Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Saimniecības preču iegāde”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/6)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 7.aprīlis plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 24 mēneši skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas sasniegšanai.

 

 

Saistošie dokumenti:

 

     

Kontaktpersona – Edgars Bojārs, e-pasts: Edgars.Bojars@nva.gov.lv