ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.11.2019


„Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/1_ESF)


Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenšanai”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2016/1_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 29.martam plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.03.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.03.2016.)
     

Kontaktpersona – Agnese Rone, e-pasts: Agnese.Rone@nva.gov.lv