ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


„Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/60_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
„Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/60_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 5.februārim plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 30.decembrim

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.01.2016.)        

 

Kontaktpersona – Sandra Čaksa, e-pasts: sandra.caksa@nva.gov.lv