ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


Iesniegumu bezdarbnieka statusa saņemšanai elektroniski var nosūtīt, izmantojot portālu www.latvija.lv

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei”, kas pieejama, autorizējoties Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šī forma nodrošina elektronisku iesniegumu nosūtīšanu valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta 3.daļu.

 

Vēršam uzmanību, ka portāls www.latvija.lv atbalsta autentifikāciju ne tikai ar elektronisko parakstu, bet arī ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas. Šī iespēja īpaši noderīga būs tiem bezdarbniekiem, kuru rīcībā nav drošais elektroniskais paraksts.

Ja bezdarbnieks vēlas NVA elektroniski iesniegt pieteikumu statusa piešķiršanai, izmantojot Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla iespējas, viņam:
1) jāautorizējas portālā www.latvija.lv;
2) jāieiet sadaļā „E - iesniegums iestādei”;
3) jāaizpilda nepieciešamos „E-iesnieguma iestādei” datu laukus un iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai jāpievieno kā pielikums. Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē ŠEIT;
4) jānosūta iesniegums.

Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tagad var iesniegt arī izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu (plašāk par drošu elektronisko parakstu lasiet Elektronisko dokumentu likumā). Augšupielādēt iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saņemšanai var NVA pašapkalpošanās portālā.

Atgādinām, ka joprojām iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saņemšanai iespējams nosūtīt arī pa e-pastu, ja tas ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu. Aizpildītais iesniegums jānosūta uz tās NVA filiāles e-pastu, ar kuru bezdarbnieks vai darba meklētājs sadarbosies. Filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

Pēc elektroniskā iesnieguma saņemšanas NVA sniegs rakstisku atbildi un noteiks dienu, kurā bezdarbniekam vai darba meklētājam būs jāierodas filiālē klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāsniedz ziņas par sevi, lai kopā ar NVA nodarbinātības aģentu izstrādātu individuālo darba meklēšanas plānu un noteiktu tās aktivitātes, kas veicinās bezdarbnieka vai darba meklētāja iekļaušanos darba tirgū.

Atgādinām, ka tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās NVA ir personai, kura nestrādā; meklē darbu; ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās; ir sasniegusi 15 gadu vecumu; nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi); nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē; neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; neatrodas ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

Bezdarbnieks var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.