ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis oktobra beigās - 8,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2015.gada oktobra beigās bija 8,3%, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi bezdarba līmenis nav mainījies. Oktobra sākumā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) bija reģistrēti 78 557, bet oktobra beigās – 78 052 bezdarbnieki. Reģistrēto bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā samazinājies par 505 cilvēkiem.

 

Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis oktobra beigās bija Rīgas reģionā – 5,2%, bet augstākais Latgales reģionā – 18,1%. Kurzemes reģionā reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī bija 10,2%, Vidzemē – 9,0% un Zemgalē – 7,9%.

 

Valsts lielākajās pilsētās reģistrētā bezdarba līmenis 2015. gada oktobra beigās: Rīgā – 5,0%, Jūrmalā – 5,5%, Valmierā – 5,9%, Jelgavā – 6,9%, Ventspilī – 7,4%, Jēkabpilī – 9,4%, Daugavpilī – 10,6%, Liepājā – 11,3%, Rēzeknē – 15,6%.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2015. gada oktobrī piedalījās 18 491 bezdarbnieks:
• konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 6 123 cilvēki;
• profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības ieguvē un apmācībā pie darba devēja – 4 587;
• algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 3 391;
• Jauniešu garantijas pasākumos – 3 286;
• pasākumos noteiktām personu grupām - 975;
• pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 102;
• atbalsta pasākumā personām ar atkarības problēmām - 27.

 

Karjeras konsultācijas 2015. gada oktobrī saņēmušas 3 604 personas, no tām 2 671 bezdarbnieki un darba meklētāji. Karjeras konsultācijas Jauniešu garantijas ietvaros saņēmuši 2 298 bezdarbnieki.

 

2015. gada oktobrī 4 830 NVA reģistrētie bezdarbnieki iekārtojās pastāvīgā darbā.