ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.01.2020


– “Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/44_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
Ekspertu pakalpojumi bezdarbnieku iesniegto biznesa plānu izvērtēšanai un NVA atbalstīto biznesa plānu īstenošanas uzraudzībai (turpmāk – pakalpojums) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – Jauniešu garantijas) organizētajā atbalsta pasākumā „Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/44_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015. gada 20.novembris plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2018.gada 30.jūnijs.

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.11.2015.) 

      

 

Kontaktpersona – Sandra Čaksa, e-pasts: sandra.caksa@nva.gov.lv