ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.01.2020


“Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/43_ESF)

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai Jauniešu garantijas (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.1./15/I/001) atbalsta pasākuma „Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/43_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015. gada 20. novembris plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2018.gada 30.jūnijs.

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.11.2015.)       

 

Kontaktpersona – Sandra Čaksa, e-pasts: sandra.caksa@nva.gov.lv