ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.07.2020


Septembrī reģistrētā bezdarba līmenis valstī pazeminājies līdz 8,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2015.gada septembra beigās bija 8,3%. Salīdzinājumā ar 2015.gada augusta beigām bezdarba līmenis samazinājies par 0,2% punktiem.

 

Šī gada septembra sākumā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē bija 79 825 bezdarbnieki, bet septembra beigās – 78 557 bezdarbnieki. Reģistrēto bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir samazinājies par 1 268 cilvēkiem.


Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis septembra beigās bija Rīgas reģionā – 5,2%, bet augstākais Latgales reģionā – 18,3%. Kurzemes reģionā reģistrētā bezdarba līmenis septembrī bija 10,3%, Vidzemē – 9,0% un Zemgalē – 8,0%.


Valsts lielākajās pilsētās reģistrētā bezdarba līmenis 2015. gada septembra beigās: Rīgā – 5,0%, Jūrmalā – 5,6%, Valmierā – 5,8%, Jelgavā – 6,7%, Ventspilī – 7,4%, Jēkabpilī – 9,5%, Daugavpilī – 10,6%, Liepājā – 11,3%, Rēzeknē – 15,7%.


NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2015.gada septembrī piedalījās 17 481 bezdarbnieks:
• konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 5 747;
• profesionālajā apmācībā, neformālajā izglītībā un apmācībā pie darba devēja – 3 826;
• Jauniešu garantijas pasākumos – 3718;
• algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 3 048;
• pasākumos noteiktām personu grupām - 1011;
• pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 102;
• atbalsta pasākumā personām ar atkarības problēmām - 29.

Karjeras konsultācijas 2015.gada septembrī saņēmušas 2859 personas, no tām 2697 bezdarbnieki un darba meklētāji. Karjeras konsultācijas Jauniešu garantijas ietvaros saņēmuši 2701 bezdarbnieks.


6 323 bezdarbnieki septembrī iekārtojās pastāvīgā darbā.