ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


Ar NVA atbalstu šovasar strādāja 3 804 skolēni

6.oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktores vietniece pamatdarbības jautājumos I.Šteina un Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja S.Kabaka apmeklē Saeimu, kur piedalās Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas sēdē, lai apspriestu skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma rezultātus. Sēdē piedalīsies arī Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

 

Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizē sākot ar 2004.gadu, taču 2009.gadā, saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā, šis pasākums tika uz dažiem gadiem iesaldēts. Iespēja ar NVA atbalstu vasaras brīvlaikā strādāt skolēniem atkal tika piedāvāta 2014.gada vasarā.

 

Šogad skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā kopumā tika nodarbināti 3 804 skolēni: 2152 meitenes (57 %) un 1652 zēni (43%). Visvairāk skolēnu strādāja jūlijā – 1584, jo šajā mēnesī darba devēji piedāvāja vislielāko darba vietu skaitu. Pasākumā visaktīvāk iesaistījās skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem.

 

Ņemot vērā, ka skolēniem nav pietiekamas darba prasmes, pieredze un kvalifikācija, vairums skolēnu bija nodarbināti mazkvalificētās profesijās - palīgstrādnieks, labiekārtošanas darbu strādnieks, pārdevēja palīgs, apkopējs, sētnieks u.c., bet bija skolēni, kuri tika nodarbināti arī profesijās, kas prasa augstāku atbildību un darba prasmes – pārdošanas speciālista asistents, muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs, klientu apkalpošanas speciālists, lidostas dienesta darbinieks, projektu asistents u.c.

 

Pasākumā piedalījās 467 darba devēji, to skaitā 126 pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības. Skolēniem tika piedāvātas 3 188 darba vietas (vienā darba vietā varēja nodarbināt vairākus skolēnus). Pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās bija nodarbināti 1804 skolēni jeb 47% no kopējā šovasar nodarbināto skolēnu skaita.

 

Visaugstākā darba devēju aktivitāte ir bijusi Rīgas reģionā - 33% no kopējā pieteikto darba vietu skaita, bet viszemākā Zemgales reģionā - 16%. Izpētot pašvaldību aktivitāti, secināts, ka visvairāk skolēnus nodarbinājusi Tukuma novada pašvaldība, kopumā nodarbinot 81 skolēnu. No komersantiem vislielāko skaitu skolēnu ir nodarbinājis SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” – 100 skolēnus.

 

Aptaujājot pasākuma dalībniekus, secināts, ka kopumā gan skolēni, gan darba devēji ir apmierināti ar pasākuma norisi. Skolēni izteikuši vēlmi, piemēram, nodarbināt viņus ilgāk, bet vairāki skolēni vēlētos strādāt radošākās profesijās. Savukārt darba devēji iesaka pilnveidot skolēnu reģistrēšanās kārtību un palielināt dotācijas apjomu skolēnu ikmēneša darba algai.

 

Vasaras nodarbinātības pasākumā tika iesaistīti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Iespēja strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās skolēniem bija no 1.jūnija līdz 31.augustam.