ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


„Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātajiem bezdarbniekiem"

235. „Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbinātajiem bezdarbniekiem"

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/39

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.09.2015.
2015.gada 12.oktobris, pl.10:00 Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim

Instrukcija

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

Ar 2015.gada 1.oktobra iepirkuma komisijas lēmumu iepirkums ir pārtraukts!

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Agnese.Rone@nva.gov.lv