ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis jūnijā - 8,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2015.gada jūnija beigās bija 8,6%. Salīdzinājumā ar 2015.gada maija beigām bezdarba līmenis valstī nav mainījies. Šī gada jūnija sākumā Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē bija 80 567 bezdarbnieki, bet jūnija beigās – 80 688 bezdarbnieki. Reģistrēto bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir palielinājies par 121 cilvēku.

 

Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis jūnijā bija Rīgas reģionā – 5,3%, bet augstākais Latgales reģionā – 18,7%. Kurzemes reģionā reģistrētā bezdarba līmenis jūnija beigās bija 10,9%, Vidzemē – 9,4% un Zemgalē – 8,3%.

 

Valsts lielākajās pilsētās reģistrētā bezdarba līmenis 2015. gada jūnija beigās: Rīgā – 5,0%, Jūrmalā – 5,8%, Valmierā – 6,1%, Jelgavā – 6,9%, Ventspilī – 7,6%, Daugavpilī – 10,8%, Jēkabpilī – 10,0%, Liepājā – 11,8%, Rēzeknē – 16,0%.

 

NVA datu bāzē jūnija beigās bija 6 173 brīvās darba vietas.


NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2015.gada jūnijā piedalījās 19 868 bezdarbnieki:

  • profesionālajā apmācībā, neformālajā izglītībā un apmācībā pie darba devēja – 6040;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 6371;
  • algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 2 867;
  • pasākumos noteiktām personu grupām - 625;
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 232;
  • atbalsta pasākumā personām ar atkarības problēmām - 26;
  • Jauniešu garantijas pasākumos – 3 707.

Karjeras konsultācijas 2015.gada jūnijā saņēmušas 2 666 personas, no tām 2 566 bezdarbnieki un darba meklētāji. Karjeras konsultācijas Jauniešu garantijas ietvaros saņēmuši 2 575 jaunieši bezdarbnieki.

4 154 bezdarbnieki jūnijā iekārtojās pastāvīgā darbā.