ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


„Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/18_ESF

230. „Surdotulku pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/18_ESF.
Publikācijas datumsPieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmetsLīguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.06.2015.
2015.gada 8.jūlijs plkst. 10:00
Surdotulku pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros no līguma parakstīšanas brīža līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim
Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros no līguma parakstīšanas brīža līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

Nolikums

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 36.punktu, iepirkums ar 14.07.2015. iepirkuma komisijas lēmumu, izbeigts bez rezultāta.

 

Kontaktpersona:
Jānis Muzikants
fakss: 67021706
Janis.Muzikants@nva.gov.lv
Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju