ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


„Traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem"

229.„Traktortehnikas vadītāju apmācības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/12_ESF


Publikācijas datumsPieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmetsLīguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.04.2015.
2015.gada 13.maija plkst. 12:00
„Traktortehnikas vadītāju izglītības programmu īstenošana un kvalifikācijas eksāmenu kārtošanas nodrošināšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” atbilstoši Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķim „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” atbalsta pasākuma „Neformālās izglītības programmu īstenošana” noteiktajam. Lai paaugstinātu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū, apgūstot nepieciešamās sistematizētas sociālās un profesionālās pamata prasmes, Pasākuma ietvaros Pasūtītājs īsteno neformālās izglītības traktortehnikas vadītāju izglītības programmu apguvi, izmantojot kuponu metodi.
no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim.

Nolikums

1.pielikums  

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Kontaktpersona

Vita Meimere

Vita.Meimere@nva.gov.lv