ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


„Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros”

228. „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un atbalsta pasākuma “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/8_ESF
Publikācijas datumsPieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmetsLīguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.04.2015.
2015.gada 6.maija plkst. 10:00
Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” atbalsta pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” ietvaros.
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Kontaktpersona

Agrita Medzvecka

E-pasts: Agrita.Medzvecka@nva.gov.lvKontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.