ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.11.2019


Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis: Pasākuma mērķis ir veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.

 

Skolēnu pasākumā iesaista uz laiku līdz vienam mēnesim atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

 

Skolēnu darbu organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar darba devējiem.

 

Pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:
• pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai. Dotāciju darba devējam piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
• ikmēneša darba algas dotācijai darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem skolēniem, ievērojot, ka viens darba vadītājs darbu vada ne vairāk kā 10 skolēniem. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu – vienu desmito daļu no minētās darba algas dotācijas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksām;
• izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu katram skolēnam (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).

 

Kad un kur pieteikties?
Darba devēji no 2014.gada 9.aprīļa var pieteikties pasākuma īstenošanai visās NVA filiālēs aizpildot pieteikumu un iesniedzot filiālē, kuras darbības teritorijā tiek plānota darba vietas izveide.

 

Piedāvājot darba vietas skolēniem, darba devējam jāievēro Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumi Nr.10 „Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību” noteiktais.

 

Plašāku informāciju par iespējamajiem nodokļu nomaksas režīmiem, uzsākot darba gaitas, un apgādību uzzini Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv.
 


Saistītie dokumenti:

1. Pieteikums pasākuma īstenošanai 
2. Apliecinājums par skolēna nodarbināšanu
3. Vecāku apliecinājums
4. Līgums ar darba devēju par pasākuma īstenošanu
5. Akts par skolēna nodarbināšanu pasākumā
6. Informācija par skolēnu un skolēnu darba vadītāju darba laiku un aprēķināto darba algu
7. Izdevumi par skolēnu veselības pārbaudi 
8. Skolēna darba līgums
9. Pasākuma īstenotāju izvēles kārtība