ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.07.2020


NVA projekts iekļauts Eiropas Komisijas radio kampaņā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” kā veiksmīgs un inovatīvs projekts tiks atspoguļots Eiropas Komisijas īstenotajā radio kampaņā.

 

Eiropas Komisija (EK) sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru „Eiropas pakalpojumu tīkls” (European Service Network) organizē kampaņu, lai ar radio starpniecību popularizētu ESF atbalstītos projektus Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju vidū. Kampaņas ietvaros intervēs projektā iesaistītos dalībniekus, tādējādi izzinot viņu stāstus par guvumu no dalības projektā. Kampaņu plānots uzsākt tuvākajā laikā sešās ES dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā.

 

NVA īstenotais projekts ir viens no trijiem šajā kampaņā iekļautajiem Latvijā īstenotajiem projektiem, kurš aptver nozīmīgas jomas - nodarbinātības veicināšanu un sociālo iekļaušanu. Projekta mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu tiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

 

Šī projekta mērķa grupā ietilpst bezdarbnieki ar invaliditāti, vai personas, kuras nonākušas nelabvēlīgākā situācijā (ilgstoši nav darba, vecākas par 50 gadiem, trūcīgas personas utt.).
Projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem, no kuriem 60 procenti ir ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un 20 procenti ar sākumskolas vai pamatskolas izglītību, ir dota iespēja iekļauties darba tirgū, iegūt darba pieredzi un sociālās iemaņas.

 

Projekts nodrošina vienlīdzīgas iespējas gan sievietēm, gan vīriešiem iesaistīties subsidētajās darba vietās un proporcija ir līdzīga - piedalās apmēram vienāds sieviešu un vīriešu skaits.

Projekta īstenošanas laikā no 2008. gada septembra līdz 2015. gada sākumam sasniegti labi rezultāti: izveidotas 4265 darba vietas, no kurām 702 pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti. Piedāvātās darba iespējas izmantojuši 5218 bezdarbnieki, bet pilnu plānoto laika periodu (no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem) projektā nostrādājuši 3826 dalībnieki.

 

Projekta īstenošana veiksmīgi norit visā Latvijas teritorijā, bet Latgalē, ievērojami pārsniedzot pārējos Latvijas reģionos radīto darba vietu skaitu, izveidotas 2297 subsidētās darba vietas.

 

NVA ir gandarīta, ka radio kampaņai izvēlēts šis projekts, kurš ne tikai iesaista bezdarbniekus nodarbinātībā, bet arī atbalsta darba devējus, nodrošinot finansējumu jaunu darba vietu izveidei.

Kampaņas pirmais posms tika sekmīgi īstenots Beļģijā, Vācijā un Spānijā, tādēļ sagaidām, ka radio kampaņa tikpat veiksmīgi noritēs arī Latvijā, iepazīstinot mūsu valsts iedzīvotājus ar ESF devumu sabiedrības labklājības celšanā.

 

Sagatavoja:
Ineta Krūmiņa
NVA ESF departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas
projektu vadītāja
Tālr. 67 072 007
e-pasts: Ineta.Krumina@nva.gov.lv