ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.11.2019


Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmāmNodarbinātības valsts aģentūra organizē un īsteno atbalsta pasākumu „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.


Kas var piedalīties?

Bezdarbnieki, kuriem:

  • atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība;
  • iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums

 

Atbalsta pasākumi:


1. Minesotas 12 soļu programma

Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā
Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā ( ārstēšanās ilgums 30 dienas)
  • VSIA «Slimnīca Ģintermuiža», Jelgavā (ārstēšanās ilgums 28 dienas)

2. Emocionālā stresa terapija (kodēšana)

Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju.
Pasākumu īsteno VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs»


3. Narkologa atzinuma saņemšana
Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.
Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā
  • SIA «Ludzas medicīnas centrs», Ludzā

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.


Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz savu NVA filiāli un jāpaziņo par vēlmi piedalīties pasākumā.
  2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.
                                  
Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē