ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.04.2020


„Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/90_ESF

 

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
 „Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2014/90_ESF)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 16.februāra plkst.10:00 (precizēts 15.01.2015.)
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 32 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

 


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.02.2015.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.12.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.01.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.01.2015.) 

 

Kontaktpersona – Agrita Medzvecka, fakss: 67021806, Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv