ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.04.2020


NVA aicina darba devējus pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei

Lai nodarbinātu bezdarbniekus, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast pastāvīgu darbu, veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, kopš 2008. gada 29. augusta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām”. Šajā laikā izveidotas 4 224 valsts līdzfinansētās darba vietas, to skaitā 702 darba vietas - bezdarbniekiem ar invaliditāti. Pateicoties projektam, kopumā atbalstu saņēma 5 tūkstoši nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku, turklāt pēc dalības projektā pastāvīgā darbā iekārtojušies vidēji 80% bezdarbnieku.

 

ESF projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” vadītāja Agnese Gelžina: "Šī gada pēdējā ceturksnī projektā plānots izveidot pēdējās valsts līdzfinansētās darba vietas, tāpēc aicinu darba devējus izmantot šo iespēju un pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei. Īpaši darba devējus aicinu pieteikt darba vietas bijušajiem uzņēmuma „Liepājas metalurgs” darbiniekiem, kuru iekļaušanai darba tirgū piešķirts papildus finansējums. Pieteikumus uzņēmuma „Liepājas metalurgs” bijušo darbinieku nodarbināšanai darba devēji var iesniegt tajā Kurzemes reģiona NVA filiāle, kuras teritorijā vēlas veidot valsts līdzfinansētās darba vietas."

 

ESF projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām” var iesaistīties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņems finansiālu atbalstu - 50% no darba algas, ko noteiks darba devējs. Jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, t.i. 320 euro. Tāpat NVA segs ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas. Tas attieksies uz biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kuri nodarbinās bezdarbnieku šādās profesijās – asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs.

 

Atgādinām, ka NVA projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām” iesaista tos bezdarbniekus, kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss); kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija; kuri ir vecāki par 50 gadiem; kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem; kuriem ir invaliditāte; kuri bijuši bez darba ilgāk nekā 24 mēnešus, kā arī mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

 

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei?
1. solis:
Jāizdrukā pieteikuma forma NVA mājaslapā (Darba devējiem -> Pasākums noteiktām personu grupām -> Pieteikums).
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3. solis:
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

 

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA interneta vietnē vai NVA filiālēs Rēzeknē, Rīgā, Cēsīs, Kuldīgā, Dobelē, Gulbenē, Madonā, Valmierā vai Ogrē. Savukārt informāciju par darba vietu veidošanu bijušajiem A/S "Liepājas Metalurgs" darbiniekiem var saņemt NVA Liepājas filiālē, kā arī citās NVA filiālēs Kurzemes reģionā - Kuldīgā, Saldū, Talsos un Ventspilī.

 

 

 

 ESF projekts ”Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001).

 

 

 

Sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis 67021744
info@nva.gov.lv