ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


NVA klienti no šodienas saņems uzaicinājumus piedalīties klientu aptaujā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šodienas, 27.augusta aicina klientus piedalīties aptaujā, lai izvērtētu bezdarbnieku un darba meklētāju viedokli par NVA darbību un pakalpojumiem. Klienti no šodienas individuāli saņems NVA uzaicinājumu piedalīties aptaujā, kas notiks elektroniski. Jāteic, ka iepriekšējos gados vairāki tūkstoši respondentu aktīvi iesaistījās atbilžu iesniegšanā, izsakot savu viedokli par NVA pakalpojumiem un klientu apkalpošanu, kā rosinot priekšlikumus iestādes darba kvalitātes uzlabošanai.

 

Klientu aptaujās NVA arī šogad aicinās sniegt ierosinājumus un priekšlikumus par NVA sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un klientu apkalpošanas pilnveidi.

 

Respondentiem NVA lūgs atbildēt uz jautājumiem, lai novērtētu NVA darbinieku prasmi izskaidrot jautājumus par bezdarbnieka un darba meklētāja tiesībām, pienākumiem un NVA pakalpojumiem.

Tāpat respondentiem tiks uzdots arī jautājums par to, vai viņus apmierina NVA filiāles atrašanās vieta un pieņemšanas laiki.

 

Viens no aptaujas mērķiem ir noskaidrot praktisko lietderību par NVA pasākumiem, iegūto informāciju, konsultācijām u.c. pakalpojumu piedāvājumu.

 

Aptaujā klientus lūdz izvērtēt, kuri ir noderīgākie pasākumi darba meklēšanas procesā: informatīvās dienas, informācija par brīvajām darba vietām, Neformālās izglītības apguve, Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi vai Profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, kā arī citi NVA pakalpojumi.

 

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv