ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


NVA mājaslapā pieejams Izglītības iestāžu meklētājs

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā ir izveidota jauna elektroniskā sistēma ērtākai izglītības iestāžu piedāvājumu meklēšanai – "Izglītības iestāžu meklētājs". Jaunais rīks atrodas NVA portāla galvenās lapas labajā pusē un apkopo informāciju par visām mācību programmām un to īstenošanas vietām, ko klientiem piedāvā izglītības iestādes, ar kurām NVA ir noslēgts līgums par apmācību īstenošanu.

 

„Izglītības iestāžu meklētājs” bezdarbniekam vai darba meklētājam palīdzēs izvēlēties tieši viņa vēlmēm vispiemērotāko izglītības piedāvājumu. Izglītības piedāvājumus jaunajā sistēmā var atlasīt gan pēc izglītības programmām, gan īstenošanas vietām. Jaunais rīks ietver izglītības iestāžu kontaktinformāciju, tāpēc klients, izvēloties vajadzīgo izglītības piedāvājumu, var operatīvi sazināties ar attiecīgo izglītības iestādi un uzzināt viņam nepieciešamo papildus informāciju.

 

Jaunais elektroniskais rīks ir palīgs tiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri savā filiālē ir saņēmuši apmācību kuponu un kuriem 10 dienu laikā jāatrod apmācību īstenošanas vieta. „Izglītības iestāžu meklētājā” iekļauta informācija par sešām NVA apmācību aktivitātēm:
- Profesionālās tālākizglītības programmas;
- Profesionālās pilnveides izglītības programmas;
- Neformālās izglītības valsts valodas apmācības programmas;
- Neformālās izglītības svešvalodu un datorzinību apmācības programmas;
- Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas;
- Traktortehnikas vadītāju apmācības programmas.

 

Tāpat "Izglītības iestāžu meklētājs" ietver informāciju par izglītības iestāžu piedāvājuma kvalitatīvajiem rādītājiem - šeit publicēts apmācību pabeigušo personu skaits, dati par to, cik cilvēku konkrētās izglītības programmas apguvuši sekmīgi, saņemot apliecību, un cik - apliecību nesaņemot. Izglītības iestāžu meklētājā publicēts arī darbā iekārtošanās rādītājs pēc izvēlēto apmācību pabeigšanas. Izglītības iestāžu kvalitatīvie radītāji ir sakārtoti dilstošā secībā pēc apmācību pabeigušo personu skaita un sniedz informāciju par laikposmu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

NVA Apmācību nodaļas vadītāja Valda Puiše: "Domājot par klientu ērtībām, mēs ik gadu attīstām elektronisko pakalpojumu klāstu. Šobrīd bezdarbnieki un darba meklētāji, izvēloties sev piemērotu izglītības programmu un izglītības iestādi, NVA mājaslapā var pārbaudīt, vai izvēlētās apmācības ir klientam pieejamas. Šeit var iegūt ziņas par izglītības programmas plānoto norises laiku, vietu un cilvēku skaitu, kas jau pieteikušies konkrētās programmas apguvei katrā īstenošanas vietā. Tāpat ikviens interesents, kurš vēlas iesaistīties NVA organizētajās apmācībās, mūsu mājaslapas „ Apmācību kvalitātes monitoringā” var iepazīties ar apmācību beidzēju sniegto informāciju par apmācību kvalitāti un norisi, tādējādi izvērtējot izglītības iestādes piedāvājuma kvalitāti izvēlētajā apmācību programmā un salīdzinot to ar citiem izglītības iestāžu piedāvājumiem. Mūsu jaunais elektroniskais rīks „Izglītības iestāžu meklētājs” piedāvā iespēju ne tikai izvēlēties apmācību vietu, kurā var ērtāk un ātrāk nokļūt, bet arī iepazīties ar izglītības iestādes apmācību rezultātiem.”

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv