ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.05.2020


JAUNIEŠU GARANTIJAS PASĀKUMI

 
  PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
 
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 
 

ESF projekta Jauniešu garantijas’’ Nr.7.2.1.1/15/I/001 (turpmāk - Projekta)  mērķis ir sekmēt jauniešu bezdarbnieku (turpmāk – jaunieši) pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.

        

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš reģistrēšanās bezdarbnieka statusā.

Lai piedalītos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos, jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, jādodas uz tuvāko Aģentūras filiāli, jāreģistrējas bezdarbnieka statusā un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā. Visiem jauniešiem Aģentūra piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, palīdzību darba meklēšanā. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiks noteikti tieši viņam nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū.

 

Uzņēmīgākajiem jauniešiem Aģentūra piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Tāpat jaunieši varēs gūt darba pieredzi, piedaloties atbalsta pasākumos "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, kā arī izmantot citus Aģentūras pakalpojumus.

 

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumus Aģentūra īsteno, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.
 
Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē