ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Inovatīvi pakalpojumi sociālās rehabilitācijas attīstībai

Nodarbinātības valsts aģentūra - sadarbības iestāde, administrējot 97 Eiropas Sociālā fonda projektus sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes jomā, palīdzēja gandrīz 19 000 sociāli atstumto cilvēku saņemt kvalitatīvu aprūpi un rehabilitāciju, kā arī apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lai iesaistītos tālākā izglītības apguvē un nodarbinātībā. Daudzi īstenotie projekti ieviesa inovatīvu pieeju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidei.

 

Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās, aprūpi dzīvesvietā un sniegt psiholoģisko atbalstu palīdzēja inovatīvs pakalpojums – drošības poga, ko īstenoja biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”. Drošības poga ir diennakts pakalpojumu komplekss jeb palīdzības sistēma, kur ar signālpogas palīdzību, kas iestrādāta aprocē vai kaklarotā, vientuļiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta saskaņota un tūlītēja palīdzība aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī palīdzība akūtos gadījumos.

 

Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īstenoto inovatīvo pakalpojumu grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā saņēma māmiņas, kurām ir dzirdes traucējumi. Lai mazinātu veselības riskus, māmiņām un viņu ģimenēm ar surdotulka palīdzību tika sniegts informatīvais un psiholoģiskais atbalsts.

 

Projektos īstenotās aktivitātes notika visos Latvijas reģionos, daudzos novados tas bija jauns un vēl nebijis pasākums. Lai risinātu ikdienišķas un neierastas situācijas, notika nodarbības dažādās atbalsta grupās, savukārt iesaistoties aktivitātēs „Sajūtu dārzs” un „Sensorā istaba”, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēja speciāli radītā vidē veicināt maņu – redzes, dzirdes, taustes, ožas un garšas attīstību, bet nodarbinātības simulācijas spēles ļāva iegūt ieskatu pavāra, autovadītāja, automehāniķa, friziera, sporta pedagoga un psihologa ikdienā.

 

Inovatīvās aktivitātes turpinās arī pēc projektu noslēguma, jo pakalpojumi, ko cilvēki saņēma, ir nepieciešami un pieprasīti. Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras - sadarbības iestādes veiktā klientu apmierinātības aptauja, 97% respondentu ir apmierināti ar projektos saņemtajiem pakalpojumiem, savukārt 93% respondentu norāda, ka ES fondu līdzekļi ir lietderīgi izmantoti.

 

   

Drošības poga                                Surdotulka pakalpojumi

 

 

 

 

Ineta Krūmiņa
NVA ESF departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas
projektu vadītāja
Tālr. 67 072 007
e-pasts: Ineta.Krumina@nva.gov.lv