ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.04.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Telpu uzkopšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (identifikācijas Nr. NVA 2014/36)

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
 
„Telpu uzkopšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām”
 
(Atklāta konkursa identifikācijas Nr. NVA 2014/36) 
 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2014.gada 19.jūnija plkst. 10:00.

Paredzamais līguma izpildes termiņš - 36 (trīsdesmit seši) mēneši skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
 

 

Saistošie dokumenti:

 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.06.2014.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.05.2014.)

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

Anna Stinkeviča

Fakss: 67021776,

E-pasts: Anna.Stinkevica@nva.gov.lv

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.