ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

201. Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr. NVA 2014/33_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.05.2014.
līdz 2014.gada 2. jūnija plkst.10:00
Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācības saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.novembrim

Iepirkums ar 17.06.2014. iepirkuma komisijas lēmumu pārtraukts, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 36.punktu.

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.05.2014.)  

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021776

E-pasts: Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.