ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/9_ESF)


198. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/9_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
1.04.2014.
līdz 2014.gada 28.aprīlis  plkst. 10:00
Iepirkums/iepirkuma priekšmets - „Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros”No līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.martam.
 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.04.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.04.2014.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.04.2014.)

 

Kontaktpersona:

Sanita Zarāne, sanita.zarane@nva.gov.lv
Fakss: 67021806    

E-pasts: Sanita.Zarane@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.