ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA veic iepirkumu „Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG1)

197. NVA veic iepirkumu „Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG1) "Darbnīcas jauniešiem" īstenošana”, (identifikācijas Nr. NVA 2014/22_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.03.2014.
2014.gada 24.aprīlis līdz plkst. 10:00
Jauniešu garantijas atbalsta pasākuma (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG1) "Darbnīcas jauniešiem" īstenošana


No līguma noslēgšanas brīža līdz pasākuma ietvaros plānotā finansējuma izlietojumam, bet ne ilgāk par 2015.gada 31.decembrim.
 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.04.2014.)

 

Kontaktpersona:

Anna Stinkeviča

Fakss: 67021806    

E-pasts: Anna.Stinkevica@nva.gov.lv

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.