ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


Inovatīvs pakalpojums dod iespēju cilvēkiem justies kā mājās

 

 
Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek īstenots pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” projekts, kura ietvaros tiek nodrošināts inovatīvs sociālās rehabilitācijas pakalpojums – grupu dzīvokļu māja personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 


Projekta īstenošanas mērķis ir pilnveidot sociālās un funkcionālās prasmes cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai integrētu viņus sabiedrībā un nodarbinātībā. Vairākas projekta aktivitātes ir veiksmīgi īstenotas, tādējādi sasniedzot gaidīto rezultātu – pielāgotas apmēram 500 m2 telpas grupu dzīvokļu mājas vajadzībām, iegādāti materiāltehniskie līdzekļi un aprīkojums, apmācīti darbinieki un pakalpojuma saņemšanā iesaistīti 22 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.


2014.gada 27.februārī svinīgi tika atklātas atjaunotās grupu dzīvokļu mājas telpas Ķemeros. Gaumīgi iekārtotajās telpās katrai personai ir sava istabiņa un kopīgas telpas darba iemaņu apgūšanai un atpūtas pasākumiem. Šāda veida pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem palīdz nejusties izolētiem, kļūt neatkarīgākiem un māca iejusties sabiedrībā.                
    

Jaunatklāto telpu apskate un pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” vadītājas Agitas Bērzupes, kā arī projektu vadītājas Anitas Zeltiņas stāstītais par projektā sasniegto, ļauj secināt, ka grupu dzīvokļu māja ir vieta, kur cilvēkiem dota iespēja justies kā mājās, kā ģimenē. Šis grupu dzīvokļu pakalpojums ir liels ieguvums, jo cilvēki var mācīties dzīvot patstāvīgu dzīvi, apgūt elementāras pašaprūpes iemaņas un saskarsmes prasmes ar citiem cilvēkiem. Nenovērtējama nozīme ir gādīgu sociālo darbinieku un aprūpētāju attieksmei un rūpēm.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora vietniece Eiropas Savienības fondu jautājumos, sadarbības iestādes vadītāja Inese Šteina, piedaloties atklāšanas ceremonijā, pauda gandarījumu par NVA - sadarbības iestādes administrētā projekta ideju, kā arī par veiksmīgu pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un Jūrmalas pilsētas domes sadarbību.

  

                      

 

 

Šāda veida inovatīvi pakalpojumi tika sniegti 28 personām arī Balvu novada pašvaldības īstenotā un ESF atbalstītā projekta „Grupu mājas pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā” ietvaros, nodrošinot pakalpojumu ilgtspēju arī pēc projekta beigām. Uzturoties grupu mājā, cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja apgūt jaunas prasmes un saņemt profesionālu medicīnas un sociālo darbinieku palīdzību, plānot savu budžetu un iepirkties, uzkopt telpas, pašiem veikt savu pašaprūpi utt. Tas ir vēl viens pozitīvs piemērs cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanai sabiedrībā.

 

Ineta Krūmiņa
NVA ESF departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas
projektu vadītāja
Tālr. 67 072 007
e-pasts: Ineta.Krumina@nva.gov.lv