ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.06.2020


NVA no pirmdienas aicina strādājošos pieteikties elektroniski dalībai mūžizglītības programmā

No šā gada 27.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kas nodarbinātām un pašnodarbinātām personām piedāvā papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Savukārt no 29.janvāra tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, savus pieteikumus var iesniegt klātienē no pulksten 9:00 jebkurā NVA filiālē.

Projekta vadītāja Laima Mirzojeva: „Iepriekšējā gadā nodarbinātie veiksmīgi izmantoja NVA piedāvāto iespēju reģistrēties mūžizglītības mācībām elektroniski. 75% no visiem, kas pagājušajā gadā uzsāka apmācības, savus pieteikumus bija reģistrējuši elektroniski. Pieteikumu reģistrācijas procesu mēs klientiem padarījām ērtu, ātru un pieejamu!”

NVA atbalstu mūžizglītības apmācībās var saņemt tie strādājošie, kuri  visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir visgrūtāk pielāgoties darba tirgus prasībām, proti - nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kuras vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tām ir noteikta invaliditāte vai apgādībā ir divi un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Mūžizglītības pasākumos nevar iesaistīties tie strādājošie, kuri ir valsts civildienesta ierēdņa statusā. Mūžizglītības apmācību kuponu nevar saņemt arī tās nodarbinātās personas, kuras iepriekš jau bija ieguvušas izglītību NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai šādu izglītību ir ieguvušas vismaz pirms gada, tāpat pasākumā iesaistīties nevar tie, kuri pēdējo divu gadu laikā jau bija piedalījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.

Maksimālā mūžizglītības apmācību atbalsta summa vienai personai 355,72 euro.  Apmācību kupona vērtību 100% apmērā NVA apmaksās personām ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu līdz 18 gadiem vecākiem un trūcīgām personām, kā arī tiem, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi. Atbalsta apmērs pārējiem pasākuma dalībniekiem ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Maksimālais apmācību laiks Mūžizglītības pasākumu ietvaros - 6 mēneši.

ESF projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” tiek īstenots no 2010.gada jūlija. Kopš projekta sākuma mūžizglītībā tika iesaistītas  24 914 nodarbinātās personas, no tām  6 376 strādājošie mūžizglītībā iesaistījās 2013.gadā. Šoreiz plānots izsniegt 2 109 mūžizglītības kuponus.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapā. NVA mājaslapā atrodams arī  Apmācību monitorings, kurā var iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvāto apmācību programmu novērtējumu.

INFORMĀCIJA UZZIŅAI: Reģistrēties kuponiem elektroniski varēs NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv, sākot no 27.01.2014. pulksten 10:00. Atverot mājas lapu, labajā pusē būs baneris ar uzrakstu ”Mūžizglītības pasākumi! Reģistrēšanās kuponiem” Tāpat reģistrēties varēs, uzspiežot uz linku mājas lapā publicētajā paziņojumā: „Šeit nodarbinātie var elektroniski reģistrēties mūžizglības kupona saņemšanai”.

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv