ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001, mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr. NVA 2013/110_ESF)

187. NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001, mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr. NVA 2013/110_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
18.12.2013.
līdz 13.01.2014. plkst.10.00
„Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001, mērķa grupu bezdarbniekiem” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas izlietojumam vai plānotā konsultāciju skaita izlietojuma, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (03.01.2014.)

 

Jānis Muzikants

Fakss: 67021806  

E-pasts: Janis.Muzikants@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.