ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.02.2020


Kā piereģistrēt vakanci?

Brīvo darba vietu reģistrēšana
 

Brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir iespējams pieteikt šādos veidos:


Brīvās darba vietas publicēšanai nepieciešams norādīt šādu informāciju:

 • Darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • Profesija;
 • Darbības joma;
 • Darba pienākumi;
 • Darba vietas adrese;
 • Atalgojums;
 • Brīvo darba vietu skaits;
 • Darba devēja kontaktinformācija.

 

Pakalpojuma apraksts

Darba devējs var pieteikt brīvās darba vietas NVA filiālēs klātienē, telefoniski, e-pastā vai pašreģistrācijas ceļā CV un Vakanču portālā.

 

Darba devējs var izvēlēties brīvās darba vietas veidu:

 • atklātā brīvā darba vieta, ja darba devējs atļauj pretendentam tieši sazināties ar sevi un piekrīt brīvās darba vietas publiskošanai, tajā skaitā aģentūras CV un vakanču portālā;
 • slēgtā vakance, ja darba devējs nepiekrīt informācijas par brīvo darba vietu publiskošanai, bet vēlas saņemt aģentūras palīdzību pretendentu atlasē.

 

NVA darbinieki veic darbinieku atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma divējādi:

 • NVA darbinieki veic piemērotu pretendentu atlasi, informāciju par pretendentiem nosūta darba devējam izvērtēšanai.
 • NVA darbinieki veic piemērotu pretendentu atlasi. Pēc tam tiek organizēta darba devēja un bezdarbnieka (-u) tikšanās, un notiek nākamais atlases posms.

 

Darba devējam ir iespēja darbaspēku meklēt citās ES un EEZ valstīs:

 • ievietot brīvo darba vietu EURES datu bāzē. Šī informācija tiek izplatīta darba meklētājiem visās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē;
 • izmantot EURES CV datu bāzi pretendentu atlasei un meklēšanai;
 • saņemt EURES konsultanta tiešu atbalstu darbinieku piesaistei no citām Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
 
NVA filiāļu kontaktinformācija vakanču pieteikšanai

NVA filiāleKontakttālrunis vakanču reģistrēšanaiE-pasts
Aizkraukle
65122178 aizkraukle@nva.gov.lv
Alūksne64381014 aluksne@nva.gov.lv
Balvi64507263 balvi@nva.gov.lv
Bauska63923740 bauska@nva.gov.lv
Cēsis64127774
cesis@nva.gov.lv
Daugavpils 20243873daugavpils@nva.gov.lv
Dobele63721565 dobele@nva.gov.lv
Gulbene64471131gulbene@nva.gov.lv
Jelgava63048836
jelgava@nva.gov.lv
Jēkabpils65231950 jekabpils@nva.gov.lv
Jūrmala67760227 jurmala@nva.gov.lv
Krāslava65622102kraslava@nva.gov.lv
Kuldīga63350552 kuldiga@nva.gov.lv
Liepāja

63489791

63427365

liepaja@nva.gov.lv
Limbaži64021542 limbazi@nva.gov.lv
Ludza65770900ludza@nva.gov.lv
Madona64860839madona@nva.gov.lv
Ogre65047099  ogre@nva.gov.lv
Preiļi65314023preili@nva.gov.lv
Rēzekne64607807rezekne@nva.gov.lv
 Rīga


26525906
29374428
28358618
67507870
67507858

 

 rigasfiliale@nva.gov.lv
Saldus  63822326

saldus@nva.gov.lv

 Sigulda

67870973

aina.kuzmane@nva.gov.lv
gunta.jumike@nva.gov.lv

Talsi  63224653 talsi@nva.gov.lv
Tukums

 63107210
 63119193

tukums@nva.gov.lv
Valka 64723871 valka@nva.gov.lv
Valmiera  64220764

valmiera@nva.gov.lv

antra.toma@nva.gov.lv

Ventspils 63629352 ventspils@nva.gov.lv

DARBA DEVĒJIEM

NVA Rīgas reģionālā filiāle piedāvā darba devējiem reģistrēt vakances atbilstoši darbības nozarei. Daudznozaru uzņēmumi reģistrē vakances pēc dominējošās nozares.

Nozares

Kontaktinformācija

vakanču reģistrēšanai

 • Veselība un sociālā aprūpe
Tālr.: 25499882
E-pasts: anita.dolace@nva.gov.lv
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
 • Transports un uzglabāšana
Tālr.: 25499877
E-pasts: daiga.lihtenberga@nva.gov.lv
 • Būvniecība
Tālr.: 25685281
E-pasts: olita.rune@nva.gov.lv
 • Izglītība
 • Māksla, izklaide un atpūta
Tālr.: 26483893
E-pasts: ineta.ozola@nva.gov.lv
 • Apstrādes rūpniecība
 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
 • Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
 • Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
Tālr.: 26525906
E-pasts: daina.petrova@nva.gov.lv
 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
Tālr.: 28358618
E-pasts: aira.ferdate.@nva.gov.lv
 •  Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
 Tālr.: 29198573
E-pasts: LijaLidija.Batarevska@nva.gov.lv
 • Citi pakalpojumi
 • Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tālr. 22045364
E-pasts: lelde.muceniece@nva.gov.lv

 • Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
 • Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
Tālr.: 25685870
E-pasts: milana.ardova.@nva.gov.lv