ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
02.06.2020


NVA brīvprātīgajā darbā iesaistīja vairāk nekā 3 tūkstošus jauniešu bezdarbnieku

5. decembri Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludināja par Starptautisko Brīvprātīgo dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību brīvprātīgā darba nozīmei un devumam, kā arī lai cilvēkus mudinātu aktīvāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs. Arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) popularizē brīvprātīgā darba ideju un kopš 2011.gada jūlija īsteno pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, šajā kustībā kopumā iesaistot jau 3 348 jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Šogad NVA sadarbībā ar 333 biedrībām un nodibinājumiem ir izveidojusi 1103 brīvprātīgā darba vietas, kurās tika nodarbināti 1356 jaunieši bezdarbnieki. Visvairāk brīvprātīgā darba vietu izveidots Latgales reģionā un Rīgā. Darba pieredzi un darbam nepieciešamās iemaņas jaunieši iegūst, strādājot tādās profesijās kā aprūpētājs, sociālās palīdzības organizators, asistents personām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras vai sporta pasākumu organizators, pulciņu vadītājs, informācijas un datu ievades operators, administrators, projekta koordinators, projekta vadītājs un citas.

Lai gan brīvprātīgie par sabiedrības labā paveikto darbu saņem nevis naudu, bet gan gandarījumu un prieku, NVA tomēr nodrošina arī nelielu finansiālu atbalstu jaunietim bezdarbniekam, kas iesaistīts brīvprātīgajā darbā, ik mēnesi viņam maksājot stipendiju 40 latu apmērā, bet jaunietim ar invaliditāti - 60 latus.

Arī nākamgad ar NVA atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem būs iespēja veikt brīvprātīgo darbu sabiedrības labā, taču tas jau notiks Eiropas Komisijas iniciētās „Jauniešu garantijas” pasākumu ietvaros.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 67021744;
info@nva.gov.lv