ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.04.2020


NVA aicina biedrības un nodibinājumus veidot brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem

913 brīvprātīgā darba vietas jauniešiem ir izveidotas šī gada 9 mēnešos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros. Minētās darba vietas ir izveidotas sadarbībā ar 240 biedrībām un nodibinājumiem. Brīvprātīgā darba vietās tika nodarbināti 1090 jaunieši bezdarbnieki.

Brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var pieteikt biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēta Latvijā un veic sociāli nozīmīgu darbību. Darba vietas jāpiesaka tuvākajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums plāno izveidot darba vietu jaunietim.

NVA filiāles darbinieki palīdzēs izvēlēties biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem. Jauniešiem tā ir iespēja iegūt darba pieredzi, sniegt sociālu labumu sabiedrībai un gūt izpratni par brīvprātīgā darba kustību, bet biedrībām vai nodibinājumiem - iespēja iesaistīt savā darbā jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus.

NVA brīvprātīgā darba pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, viena jaunieša nodarbinātības ilgums - no 1 līdz 6 mēnešiem. Pasākuma laikā NVA jauniešiem maksā stipendiju - 40 latus mēnesī, bet tiem, kam ir invaliditāte - 60 latus. Pasākuma dalībnieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Pasākumā iesaistītie jaunieši bezdarbnieki veic kultūras pasākuma organizatora un administratora pienākumus, darbojas IT jomā un projektu vadīšanā, palīdz administratīvajā darbā, vada pulciņus, palīdz skolotājiem, rīko kultūras un sporta pasākumus, nodarbojas ar jaunatnes lietām un veic citus darbus.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem" un "Darba devējiem" - „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”: http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2931&from=0
 
Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744;
info@nva.gov.lv