ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 24 gadiem pieteikties dalībai „Darbnīcās jauniešiem” !

 

 

Kopš šī gada vasaras sākuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros īsteno aktivitāti „Darbnīcas jauniešiem", piedāvājot jauniešiem bezdarbniekiem iespēju deviņu nedēļu laikā mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrā no tām darbojoties trīs nedēļas. Jaunieši, apmeklējot teorētiskās un praktiskās nodarbības, gūst priekšstatu par katras profesionālās izglītības programmas specifiku, kā arī iegūst pirmo praktisko pieredzi, lai vēlāk jau mērķtiecīgāk varētu izvēlēties tieši viņiem piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu. Dalībai šajā apmācību pasākumā jau ir pieteikušies 144 jaunieši bezdarbnieki, no tiem 33 apmācību jau ir uzsākuši.

Piedalīties „Darbnīcās jauniešiem” var tie NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri vēl nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti. Ja jaunietim nav darba un viņam ir grūti izšķirties, kādu profesionālās izglītības un darbības jomu izvēlēties, viņš var doties uz NVA filiāli un pieteikties karjeras konsultācijai. Ja tiks novērtēts, ka piedalīšanās pasākumā ir nepieciešama jaunieša profesionālajai izaugsmei, tad viņš var reģistrēties bezdarbnieka statusā, pēc tam sadarbībā ar karjeras konsultantu  aizpildīt pieteikumu dalībai „Darbnīcās jauniešiem” un izvēlēsies konkrētas izglītības iestādes trīs piedāvātās profesionālās izglītības programmas. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē un jāuzsāk mācības.

Apmācības notiek klātienē katru darba dienu un ilgst ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā. Nodarbību skaitam izglītības iestādē jābūt sadalītam tā, lai lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiktu pavadīta praktiskās nodarbībās - ne mazāk kā 60%, savukārt teorijai jāatvēl ne vairāk kā 40%. Pasākuma dalībniekam tiek maksāta stipendija – 40 Ls mēnesī (jauniešiem ar invaliditāti – 60 Ls). Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošina jaunieša izmitināšanu dienesta viesnīcā.

Pasākumu īsteno 19 profesionālās izglītības iestādes. Detalizētāka informācija par „Darbnīcām jauniešiem”, kā arī izglītības iestāžu saraksts un programmu piedāvājums pieejams NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=3180&from=0   Tāpat NVA mājaslapā atrodama arī NVA filiāļu kontaktinformācija: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 67021829
info@nva.gov.lv