ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.01.2020


NVA veic iepirkumu NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/85_ESF)

173. NVA veic iepirkumu NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/85_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.09.2013.
2013.gada 17.oktobra plkst.10:00
NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.decembrim (saskaņojot ar Pasūtītāju).

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.10.2013.)

 

Iepirkums ar 17.10.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 42.punktu.

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.