ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr.NVA 2013/81_ESF)

169. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/81_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti

 18.09.2013.

 2013.gada 9.oktobris plkst.10:00

 NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tehnisko piedāvājumu

visām iepirkuma priekšmeta daļām no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 18.decembrim

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.